Indián tanmese a két farkasról

2012.11.06 10:36

Egyszer, egy idős Cherokee indián így tanította az unokáit az élet dolgairól:

„Harc dúl bennem. Egy háborúskodás két farkas között.

Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, a féltékenységet, a dühöt, a bánatot, a sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát, a gőgöt és az önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot, a bűntudatot és a bűnösséget, a neheztelést, a megbántódást, a hamisságokat és a büszkeséget.

A másik farkas pedig a vidámságot, a jókedvet, a békességet, a szeretetet, a reményt, a megosztást és az együttérzést, a derűt és a nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet, a kedvességet, a jóakaratot és a jóindulatot, a barátságot, a bátorságot, a nagylelkűséget, az igazságosságot, a könyörületet és a részvétet, a bizalmat, a becsületet, a hűséget és a hitet képviseli. 

Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden emberben.”

 

A gyerekek pár pillanatig elgondolkoztak a hallottakon, majd az egyikük megkérdezte a nagyapját:

„Melyik farkas fog győzni?”

 

Az öreg Cherokee indián ezt felelte:

“Az, amelyiket tápláljuk.”