Tűz és vízszentelés

2015.04.04 20:00

Máglyarakás sötétedés után, majd tűz és vízszentélést végzünk szertartás keretében.

A megszentelt tűz parazsából és szenéből tettek az állatok ivóvízébe, szétszórták a házban és a földeken.

Vihar idején a tűzbe tették, hogy a villám elkerülje a házat.

Másik fontos nagyszombati szertartás a vízszentelés.

Régen ez együtt járt a házak megszentelésével és a középkorban talán a felnőttek valóságos keresztelésével is.

A nagyszombaton szentelt vízhez kapcsolódó egyik hagyomány szerint, akit az új vízben először keresztelnek meg, szerencsés lesz egész életében. Egészségvédő célra használták, gyógyítottak és különböző varázscselekményeket végeztek vele. (Molnár V. József: Kalendárium)